کلیات آزمایش خاک

آزمایش خاک یکی از روش های تست مقاومت و کشش خاک می باشد و از اصول مطرح و حیاتی در صنعت ساختمان می باشد زیرا نیروی افقی ناشی از وزن سازه را خاک تحمل میکند بنابراین طی آزمایشات مختلف، نوع خاک یا تیپ آن مشخص می شود که در نهایت منجر به تعیین نوع سازه برای آن خاک می گردد.
به جهت اهمیت اطلاعات ژئوتکنیکی در طراحی های مهندسی, همواره جامعه مهندسی درصدد است اطلاعات مربوط به زمین شناسی مهندسی , لرزه خیزی و وداده های ژئوتکنیکی را بدست آورده تا بتواند نسبت به ارائه طرح ایمن و بهینه و با بهترین عملکرد اقدام نماید. همینطور بررسی های ژئوتکنیکی باید به گونه ای طراحی و انجام گردد که نیازهای طراح را برآورده نماید. این اقدامات بایستی در قالب روشها و بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی انجام و گزارش شود.
در حوزه مهندسی عمران تمرکز آزمایش خاک بر سنجش کیفیت مکانیکی خاک است به همین دلیل آزمایش های شیمیایی خاک به pH ، سختی کل آب، هدایت الکتریکی، سولفات، کلر، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، کربنات وبی کربنات، مقدار کل املاح محلول، مقدار گچ در خاک، مقدار آهک در خاک و مواد آلی موجود در خاک محدود می شود. در پروژه های عمرانی لازم است به پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک توجه فراوانی شود چراکه برای تحلیل رفتار های خاک محل احداث پروژه عمرانی آگاهی از پارامترهای خاک محل پروژه امری حیاتی به حساب می آید.

آزمایش خاک , آزمایش خاک برای ساختمان سازی و لیست شرکت ها و هزینه آزمایش خاک ساختمان

آزمایش خاک (Soil Test) در واقع به مطالعات ژئوتکنیک، خدمات حفاری و نمونه گیری به همراه تجزیه و تحلیل خواص خاک برای سازه و ساختمان گفته می شود. یکی از روش های آزمایش خاک تست مقاومت و کشش خاک می باشد. برخی از ویژگی های مورد بررسی در آزمایش خاک ساختمان عبارتند از:
چگالی، نسبت تخلخل، درجه اشباع، دانسیته نسبی، حد روانی، حد خمیری، حد انقباض، ضریب آب گذری و ... می باشد. در ضمن باید مد نظر داشته باشد که نتیجه آزمایش خاک ساختمان در آزمایشگاه مکانیک خاک بعد از حفاری دستی و یا حفاری ماشینی خاک ساختمان شما تعیین و مشخص می گردد که خاک زمین نمونه برداری شده از چه تیپ می باشد و چه مقدار ظرفیت باربری دارد.


آزمایش خاک و تست ژئوتکنیک و تخصص های مرتبط را میتوانید در اینجا بیابید.

تست خاک از جمله مدارک لازم جهت اخذ جواز ساخت ساختمان است.
فرآیند تست خاک شامل دو بخش کلی است:
۱- حفاری زمین به صورت دستی و یا ماشینی و سپس انتقال نمونه های اخذ شده به آزمایشگاه.
۲- انجام تست های آزمایشگاهی و تهیه گزارش مکانیک خاک جهت بررسی سازمان نظام مهندسی.

انجام کلیه خدمات تست خاک شامل تست های صحرایی و تست های آزمایشگاهی در تهران و شهرستان ها و اخذ تاییدیه تیپ دو و تیپ سه در آزمایشگاه مکانیک خاک “تست خاک” انجام می شود.
شما می توانید کلیه مراحل آزمایش خاک خود را به ما بسپارید