آزمایش خاک , آزمایش خاک برای ساختمان سازی و لیست شرکت ها و هزینه آزمایش خاک ساختمان

آزمایش خاک (Soil Test) در واقع به مطالعات ژئوتکنیک، خدمات حفاری و نمونه گیری به همراه تجزیه و تحلیل خواص خاک برای سازه و ساختمان گفته می شود. یکی از روش های آزمایش خاک تست مقاومت و کشش خاک می باشد. برخی از ویژگی های مورد بررسی در آزمایش خاک ساختمان عبارتند از:
چگالی، نسبت تخلخل، درجه اشباع، دانسیته نسبی، حد روانی، حد خمیری، حد انقباض، ضریب آب گذری و ... می باشد. در ضمن باید مد نظر داشته باشد که نتیجه آزمایش خاک ساختمان در آزمایشگاه مکانیک خاک بعد از حفاری دستی و یا حفاری ماشینی خاک ساختمان شما تعیین و مشخص می گردد که خاک زمین نمونه برداری شده از چه تیپ می باشد و چه مقدار ظرفیت باربری دارد.

مواردی که در آزمایش خاک باید مد نظر داشته باشید

در تهران برای ساختمانهای بیشتر از 6 سقف (با احتساب پارکینگ و انباری) و یا متراژ زیربنای بیشتر از 2000 متر مربع، آزمایش خاک اجباری است.
اجرای حفاری برای آزمایش خاک و دریافت نتیجه در تهران حدودا ۱.۵ الی ۲ ماه بطول می انجامد و زمان لازم دارد. با این حال توجه داشته باشبد که خاک بیشتر مناطق تهران تیپ 2 است.

مراحل ارائه خدمات آزمایشگاه مکانیک خاک (Soil Mechanics Laboratory)

مراحل ارائه خدمات آزمایشگاه مکانیک خاک (Soil Mechanics Laboratory) در قرار دادهای مکانیک خاک و بررسی مطالعات ژئوتکنیکی عبارتند از: بازرسی و ارزیابی پروژه، ارزیابی دسترسی ها و محدودیت های موجود جهت اسقرار حفار، استقرار دستگاه حفاری در صورت حفاری ماشینی و یا استقرار نفرات در صورت گمانه دستی، انجام عملیات فیلم برداری و عکس در حین عملیات حفاری، آزمونهای صحرایی مورد نیاز ( نفوذ استاندارد ، دانسیته ، برش برجا ،بارگذاری و...، تهیه ازبیلت محل گمانه ها، انجام آزمون جهت شناسایی و طبقه بندی خاک، نمونه گیری و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه، انجام آزمایشات لازم جهت تعیین ظرفیت باربری و تنش و ...، تنظیم دفترچه مکانیک خاک به صورت انگلیسی و فارسی مکتوب و مجلد به همراه CD و در صورت نیاز دریافت تاییده از سازمانهای ذیربط می باشد