خدمات ژئوتکنیک ، خدمات مقاومت مصالح ، مهندسی ژئوتکنیک ، اجرای ستون شنی ارتعاشی ، اجرای میکروپایل ، انکراژ ، حفاری اکتشافی ، حفاری شمع ، نیلینگ ، خدمات نیلینگ ، میخکوبی خاک ، خدمات شمع کوبی ، مکانیک خاک ، انکراژ ، پایدارسازی گود ، دیوار برلنی

مجموعه پارسا سازه بر آن است تا مجموعه شرکت های فعال در زمینه های خدمات ساختمانی را در یک مجموعه گردهم آورد تا سازندگان و افراد نیازمند به این نوع خدمات با آسودگی و داشتن حق انتخاب، بتوانند بهترین گزینه در میان شرکت ها را بیابند و خدمات مورد نظر خود را در زمان کوتاه تری دریافت نمایند
آخرین آگهی های بروز شده
»
خدمات ساختمانی
»
خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح