پیچ و رولپلاک نما یکی از مهمترین راهکارها برای محکم سازی سنگ نما در ساختمان ها است. سنگ نمای ساختمان بعد از چند سال از ملات پشتی جدا شده و سر جای خود شل می شود و احتمال سقوط سنگ بر اثر عوامل طبیعی همچون باد و باران و... وجود دارد.
با پیچ و رولپلاک سنگ نما ساختمان از سقوط سنگ ها جلوگیری شده و باعث ایجاد امنیت برای ساکنین و افراد دیگر می شود. پیچ و رولپلاک نمای ساختمان باعث می شود تا عمر نمای ساختمان بالا رود و استحکام آن حفظ شود.